Cover

TU Summer Tour 2024 Test

แบบร่าง
เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
เปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
กำลังแข่งขันอยู่
15 มีนาคม 2567
จบการแข่งขัน
16 มีนาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
TU Esports
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Single Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
0/4
ทีม
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
15 มีนาคม 2567
สิ้นสุด
16 มีนาคม 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน