Tournament Cover
OFFICIAL

World Hobby Fest 2 ROV

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    9 มีนาคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    31 มีนาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
PlugFight Studio
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Double Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
0/32
ทีม
รางวัล
20,000 บาท
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
9 มีนาคม 2567
สิ้นสุด
31 มีนาคม 2567
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

ศึกชิงแชมป์ Arena of Valor (ROV) ในงาน World Hobby Fest 2 ชิงรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท พร้อมทั้งร่วมลุ้นของรางวัลอื่นอีกมากมาย


รูปแบบการแข่งขัน


1. แข่งแบบ Team 5v5 สํารองผู้เล่นได้เพียงแค่ 1-2 คน (มีหรือไม่มีก็ได้)

2. จะทําการแข่งแบบ BO3 (ชนะ 2 ใน 3) สลับฝั่งทุกเกม และสิทธิ์ในการเลือกก่อน - หลัง

3. รอบชิงจะทําการแข่งแบบ BO5 (ชนะ 3 ใน 5) สลับฝั่งทุกเกม และสิทธิ์ในการเลือกก่อน-หลัง

4. โหมดสร้างห้อง Tournament Mode

5. การแข่งจะเป็นแบบ Global Ban Pick (ห้ามเลือกตัวซ้ําจากเกมที่แล้ว)

6. การแข่งขันจะเป็นรูปแบบ "Realtime Event" นักกีฬาทั้ง 2 ทีมจะต้องยอมรับในเรื่อง เสียงในการพากย์ แต่ ทีมงานจะทำการพากย์เพื่อเลี่ยงจังหวะสำคัญให้ เช่น การตี Dark Slayer & God Slayer หรือจังหวะแอบฆ่า เป็นต้น

7. การแข่งขันจบภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ตั้งแต่รอบคัดเลือกจนได้ทีมผู้ชนะ

8. การแข่งขันเป็นการแข่งขันแบบต่อเนื่อง ไม่มีพักเบรก ในเวลาแข่งขัน (ยกเว้นกรณี รอบ Final เมื่อจบ 1 เกมจะมีเวลาพักเบรก 5 นาที )

9. เปิดรับสมัครเพียง 64 ทีม เท่านั้น


เวลาในการแข่งขัน


1. เมื่อลงสมัครแล้วทุกทีมจะต้องเตรียมทีมให้พร้อมในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เพื่อลงทะเบียน เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ที่ ห้าง เซียร์รังสิต

2. หลังจากประกาศทีมที่จะทําการแข่งขันแล้ว ทีมที่มาสายจากเวลาในการแข่ง 10 นาที จะทําการปรับ

แพ้ทันที

3. ทีมงานจะประกาศตารางในวันที่ 29 มีนาคม 2567


กติกาการแข่งขัน


1. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าทําการแข่งขัน

2. ผู้เล่น1คนสามารถลงแข่งได้แค่1ทีมต่อระดับรุ่นที่ลงแข่งเท่านั้น หากตรวจสอบพบปรับแพ้ทันที

3. 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน สํารอง 1 - 2 คน (มีหรือไม่มีก็ได้)

4. ถ้าชื่อผู้เล่นไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้จะปรับแพ้ทันที

5. หากใช้ผู้เล่นอื่นที่ไม่ใช่ผู้เล่นสํารอง ปรับแพ้ทันที

6. ห้ามใช้วาจาไม่สุภาพขณะทําการแข่งขันจนจบเกม หากละเมิดกฎปรับแพ้ทันที

7. ห้ามใช้วาจาเสียดสีทีมตรงข้าม หากละเมิดกฎปรับแพ้ทันที

8. ใช้อินเทอร์เน็ตมือถือของผู้เข้าแข่งขันในการทําการแข่งขัน (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้ซิมการ์ด

ทางทีมงานจะรีบประสานในแต่ละทีมให้ทราบ)

9. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสามารถติดต่อทีมงาน

10. การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน และทีมแข่งต้องเคารพการตัดสินใจของกรรมการ


ปัญหาในการหลุดออกจากเกม (Disconnect) และการรีแมทช์


1. ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ทําการหยุดเกมชั่วคราว โดยแต่ละทีมสามารถกดหยุดเกมได้ทีม

ละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 นาที ถ้าหากเกินเวลาดังกล่าว อีกทีมสามารถกด Resume ได้ทันที และทํา

การแข่งขันต่อตามปกติ

2. หากผู้เล่นหลุดด้วยเหตุผลเกิดข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์ของเกม ทางทีมที่มีส่วนเสียหาย ต้องแจ้ง

หลักฐานให้กับทางทีมงานทราบ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ ว่าจะเห็นสมควรให้แข่งขันใหม่

หรือไม่

3. ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood และ เวลาในเกมยังไม่เกิน 2 นาที ทีมที่ผู้เล่นหลุดสามารถแจ้งกรรมการ

เพื่อขอรีแมทช์ได้ทันที โดยจะต้องเลือกฮีโร่แบบเดิมกับเกมที่ขอทําการรีแมทช์ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ)

4. หากเกิดการ First Blood ขึ้นแล้ว และไม่เกินเวลา 2 นาทีในเกมไม่สามารถทําการรีแมทช์ได้ เว้นแต่

ได้รับการอนุญาตจากคู่แข่ง และ ตามเห็นสมควรจากกรรมการ

5. ถ้าหากพบหลักฐานว่าจงใจกดหยุดเกม ในจังหวะสําคัญหรือจังหวะไฟต์แต่ไม่มีการหลุดออกจากเกม

หรือเพื่อการก่อกวน จะโดนปรับแพ้ในทันที

6. กรณีห้องเกิดการบัค ให้แจ้งกรรมการทันที (วิธีแก้ห้ามกดชวนกันเข้าห้อง ให้ใส่เลขห้องเพื่อเข้าห้อง

แทน)

7. การรีแมทช์ต้องแจ้งกรรมการทุกครั้ง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการในการจะรีแมทช์


รางวัลสําหรับผู้เข้าแข่งขัน


1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท เกียรติบัตร

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท เกียรติบัตร


(รางวัลจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)

หลังจากจบการแข่งขันในรอบสุดท้าย ทีมงานจะติดต่อผู้เข้าแข่งขันไปเพื่อขอหลักฐานการรับเงินรางวัล

** สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาหรือรายละเอียดต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **


** คําตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด **


หากมีคําถามเกี่ยวกับกฎกติกา สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ข้อความเพจ....

ช่องทางติดตาม