Cover

Aompog

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    1 กุมภาพันธ์ 2567
  • จบการแข่งขัน
    10 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
Aompog
เกม
TFT: Teamfight Tactics
รูปแบบ
Single Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
0/8
ทีม
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
1 กุมภาพันธ์ 2567
สิ้นสุด
10 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน