Cover

ROV CUOPEN (TEST)

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    6 มีนาคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    22 มีนาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
Chula Esports
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Single Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
0/4
ทีม
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
6 มีนาคม 2567
สิ้นสุด
22 มีนาคม 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน