Cover

test

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    3 กุมภาพันธ์ 2564
  • จบการแข่งขัน
    26 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้จัด
Player Avatar Image
PlugFight Studio
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Single Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
0/32
ทีม
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
3 กุมภาพันธ์ 2564
สิ้นสุด
26 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน