Cover

PINK - BLUE GLORY TOURNAMENT #2 [ROV]

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    31 มกราคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    16 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
dianee
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
64/64
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
31 มกราคม 2567
สิ้นสุด
16 กุมภาพันธ์ 2567
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันอีสปอร์ตในเครื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2566