Cover

test

จบการแข่งขัน

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    30 มกราคม 2567
  • จบการแข่งขัน
    5 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
Chula Esports
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
League
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
30 มกราคม 2567
สิ้นสุด
5 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน