Cover

Sci Tech X Nice Sport time | แบดมินตัน

ยกเลิก

สถานะ

 • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
 • เปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • กำลังแข่งขันอยู่
  11 มกราคม 2567
 • จบการแข่งขัน
  26 มกราคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
UTCC KorNor SCI-TECH
เกม
แบดมินตัน
รูปแบบ
Double Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
0/4
ทีม
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
11 มกราคม 2567
สิ้นสุด
26 มกราคม 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

รับสมัครเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เฉพาะในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


 1. เป็นการแข่งขันแบดมินตัน (ผสม)
 2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
 • เพศชาย และ เพศหญิง
 • ไม่จํากัดอายุ
 • เป็นนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • จํานวนนักกีฬาแต่ละทีม ส่งได้ไม่เกิน 8 คน และไม่ต่ํากว่า 7 คน
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา

3. ลงะเบียน / สมัครการแข่งขันทุกทีมจะต้องระบุ ดังนี้

 • ชื่อทีม
 • ชื่อผู้เล่นในทีม
 • ชื่อหัวหน้าทีม
 • ใช้รายชื่อนักกีฬาในการลงทะเบียนครั้งแรกลงการแข่งขันเท่านั้น


 • คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้ดําเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบนี้ มีอํานาจในการพิจารณาการตัดสิทิ์ทีมที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสามารภเปลี่ยนแปลงรายกายและอื่นๆ ตามความเหมาะสมแลพจําเป็น คําตัดสินให้ถือเป็นที่สุด
 • การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 20 นาที เวลาการแข่งขันเริ่มเมื่อผู้ตัดสินโยนลูกบอลขึ้นระหว่างผู้เล่นสองคนของแต่ละฝ่ายที่อยู่ในวงกลม และลูกบอลได้ถูกผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว
 • ในการแข่งขันแบบสากล ใน 1 เกม ผู้ชนะจะต้องได้คะแนน 21 คะแนน และตัดสิน แพ้ชนะ 2 ใน 3 เกม แต่ถ้าหาก ผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ทำคะแนนได้ 20 คะแนนเท่ากัน จะต้องทำการ "ดิวส์" กล่าวคือ จะต้องทำคะแนนให้ห่างจากฝ่ายตรงข้าม 2 คะแนน หากไม่สามารถทำคะแนนห่างกัน 2 คะแนน ก็จะเล่นไปเรื่อยๆ แต่เมื่อได้แต้ม 29 เท่ากัน ฝ่ายใดได้คะแนนที่ 30 ก่อน ก็จะเป็นฝ่ายชนะทันที
 • ชนะได้เข้ารอบต่อไป แพ้ตกรอบ
 • แต่ละทีมต้องมาถึงสนามก่อนแข่งขัน 15 นาที และต้องมีผู้เล่นในสนามไม่น้อยกว่า 4 คน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน หากเลยกําหนดเริ่มทําการแข่งขันไปแล้ว 15 นาที ให้ปรับทีมมาสายนั้นแพ้ในการแข่งขันนั้นทันที
 • ทีมใดมีเจตนาไม่ลงแข่งขัน หรือออกจากการแข่งขันขณะกําลังแข่งขัน
 • เล่นรุนแรงเกินเหตุหรือสมยอมให้แสดงความไม่เรียบร้อยในการแข่งขัน คณะกรรมการการแข่งขัน มีสิทธิพิจารณาระบุความผิดและลงโทษตามความเหมาะสม
 • ผู้เล่นต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ตามระเบียบ
 • นักกีฬาที่แข่งขันต้องยอมรับคําตัดสินของกรรมการและถือว่าการตัดสินนั้นสิ้นสุด
 • กรณีเกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม หรือมีการแสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางผิดมารยาท นักกีฬานอกเหนือจากกรรมการในสนามลงโทษแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีอํานาจพิจารณาลงโทษ อีกส่วนหนึ่ง