Cover

ฟีฟาย

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    20 ธันวาคม 2566
  • จบการแข่งขัน
    30 ธันวาคม 2566
ผู้จัด
Player Avatar Image
โอม
เกม
Free Fire
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
0/32
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
20 ธันวาคม 2566
สิ้นสุด
30 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการแข่งขัน

ตึงๆ