Cover

TEST

จบการแข่งขัน

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    3 ธันวาคม 2566
  • จบการแข่งขัน
    7 ธันวาคม 2566
ผู้จัด
Player Avatar Image
VSUS
เกม
หมากฮอส
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
8/8
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
3 ธันวาคม 2566
สิ้นสุด
7 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน