Cover

LM1X_POOMBU

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    6 ธันวาคม 2566
  • จบการแข่งขัน
    12 ธันวาคม 2566
ผู้จัด
Player Avatar Image
LM1X_POOMBU
เกม
Free Fire
รูปแบบ
Double Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
0/512
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
6 ธันวาคม 2566
สิ้นสุด
12 ธันวาคม 2566
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

เด็กทุกคนทน ต้องการพัฒนาตัวเอง ให้เป็นนักเเข่ง ที่ดี มีคุณภาพ

ช่องทางติดตาม