Cover
OFFICIAL

Slam Dunk Tournament Vol.2 Presented by Over Topup

จบการแข่งขัน

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    8 ธันวาคม 2566
  • จบการแข่งขัน
    10 ธันวาคม 2566
ผู้จัด
Player Avatar Image
OvertimeCO
เกม
Slam Dunk
รูปแบบ
Single Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
16/16
ทีม
รางวัล
5,000 บาท
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
8 ธันวาคม 2566
สิ้นสุด
10 ธันวาคม 2566
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

ผู้เล่นหลัก 3 ตัวสำรอง 2

เปิดรับสมัคร 16 ทีม

**ผู้เข้าแข่งขันต้องมีตัวละครขั้นต่ำ 15 ตัวสำหรับการแข่งขัน


แข่งขันแบบ Best of Three ตลอดการแข่งขันจนจนถึงรอบ 4 ทีมสุดท้าย

แข่งขันแบบ Best of Five รอบชิงอันดับ 1


เปิดรับสมัคร 1 - 7 ธันวาคม 66

แข่งวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 66

เริ่มแข่งขันเวลา 19.00 น.

เงินรางวัล 5,000 บาท


Discord การแข่งขัน : discord.gg/mS7Uz4N7Mm


กฎกติกา

1.ผู้เข้าแข่งขันต้องมีรายอยู่ชื่อเพียงทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น หากพบเห็นชื่อผู้เข้าแข่งขันสังกัดมากกว่า 1 ทีม จะถูกปรับสิทธิ์ในการแข่งขันทั้งคู่

2.ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ไอดีของตัวเองในการแข่งขันเท่านั้น

3.

4.หากผู้เข้าแข่งขันต้องการสละสิทธิ์ในการแข่งขันหลังปิดรับสมัครไปแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลการแข่งขันใน Discord ก่อนทำการแข่งขัน

5.ห้ามไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันใช้โปรแกรมช่วยเล่น หากทำผิดกฎกติกาถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที

6.หากเปิดรับสมัครแล้วผู้เข้าแข่งขันไม่ทำการรายงานตัวใน Discord ในเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

7.การรีเซ็ตการแข่งขันสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ ภายใน 45 วินาทีแรกหลังเริ่มแข่งขันยังไม่เกิดการทำคะแนน

8.หากมีการตั้งค่าห้องผิด และเริ่มแข่งขันไปแล้ว สามารถสร้างห้องแข่งขันใหม่ได้ และผลคะแนนการแข่งขันรอบนั้นจะไม่ถูกนับผล

9.หากผ่านเวลากลางของการแข่งขัน หรือเวลานัดหมายกับทีมที่แข่งด้วย เกินกว่า 5 นาที ทีมที่ไม่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนั้นจะถือว่าแพ้ทันที

10.ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมความพร้อมก่อนกำหนดการแข่งขัน 10 นาทีเป็นอย่างน้อย

11.ปัญหาทางด้านเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นเกมแลค หลุด ทางผู้ดูแลการแข่งขันจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

12.หากทีมที่สมัครไม่มาทำการแข่งขัน หรือ สละสิทธิ์ในการแข่งขัน จะติดโทษแบน 3 ทัวนาเม้นท์จากผู้จัด OvertimeCO

13.การตัดสินของผู้ดูแลการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

14.หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การตั้งค่าห้อง

1.โหมดแข่งขัน - Ban คู่

2.สิทธิ์การแข่งขัน - หยุดการแข่งชั่วคราว จำกัดเวลา 1 นาที

*เฉพาะกรณีไม่ใช่คู่ LIVE ฝั่งที่ไม่ได้ขอหยุดเป็นคนจับเวลาถอยหลัง 1 นาที

3.ปรับระยะเวลา

ระยะเวลา Ban 15s

ระยะเวลา Pick 30s


กำหนดการแข่งขัน

วันที่ 9

รอบ 16 ทีม (สุ่ม 1 คู่)เริ่มแข่งขันเวลา 19.00 น.

รอบ 8 ทีม สุ่ม คู่ที่ 1 เริ่มแข่งขันเวลา 19.30 น.

รอบ 8 ทีม สุ่ม คู่ที่ 2 เริ่มแข่งขันเวลา 20.00 น.

รอบ 8 ทีม สุ่ม คู่ที่ 3 เริ่มแข่งขันเวลา 20.30 น.


วันที่ 10

รอบ 4 ทีม คู่ที่ 1 เริ่มแข่งขันเวลา 19.00 น.

รอบ 4 ทีม คู่ที่ 2 เริ่มแข่งขันเวลา 19.30 น.

รอบ ชิงอันดับ 1 เริ่มแข่งขันเวลา 20.00 น.


**หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นจะถูกนับเป็นเวลากลางของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะไม่สามารถแข่งขันช้ากว่าเวลากลางได้มากกว่า 5 นาที ตามกฎกติกาข้อที่ 9.

ผู้เข้าแข่งขันสามารถนัดแข่งก่อนเวลาที่กำหนดได้ หากคู่ที่ผู้เข้าแข่งขันนั้น ไม่ถูกเลือกเป็นคู่ LIVE ของวันนั้นๆ

การประกาศคู่ LIVE จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน Discord และ Facebook หากทีมของผู้เข้าแข่งขันไม่สะดวกในการขึ้น LIVE กรุณาแจ้งแอดมินให้ทราบล่วงหน้าก่อนเวลาการแข่งขัน 30 นาทีเป็นอย่างน้อย

ช่องทางติดตาม