Cover

ยิงกันแต่กินเจ

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    28 กุมภาพันธ์ 2566
  • จบการแข่งขัน
    2 มีนาคม 2566
ผู้จัด
Player Avatar Image
Abatos Esport
เกม
Apex Legends
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
0/4
บุคคล
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
28 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด
2 มีนาคม 2566

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน