Cover
OFFICIAL

SLAM DUNK Tournament Vol.1 presented by ตูม เติม ตัง TOOM TOPUP

จบการแข่งขัน

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    3 พฤศจิกายน 2566
  • จบการแข่งขัน
    5 พฤศจิกายน 2566
ผู้จัด
Player Avatar Image
OvertimeCO
เกม
Slam Dunk
รูปแบบ
Single Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
16/16
ทีม
รางวัล
5,000 บาท
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
3 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด
5 พฤศจิกายน 2566
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

ผู้เล่นหลัก 3 ตัวสำรอง 2 เปิดรับสมัคร 16 ทีม แข่งขันแบบ Best of Three ตลอดการแข่งขันจนถึงรอบชิงอันดับ 3 แข่งขันแบบ Best of Five รอบชิงอันดับ 1 เปิดรับสมัคร 18 - 31 ตุลาคม แข่งวันที่ 4 - 5 พ.ย. 66 เริ่มแข่งขันเวลา 17.00 น. เงินรางวัล 5,000 กฎกติกา 1.ผู้เข้าแข่งขันต้องมีรายอยู่ชื่อเพียงทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น หากพบเห็นชื่อผู้เข้าแข่งขันสังกัดมากกว่า 1 ทีม จะถูกปรับสิทธิ์ในการแข่งขันทั้งคู่ 2.ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ไอดีของตัวเองในการแข่งขันเท่านั้น 3.หากผู้เข้าแข่งขันต้องการสละสิทธิ์ในการแข่งขันหลังปิดรับสมัครไปแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลการแข่งขันใน Discord ก่อนทำการแข่งขัน 4.ห้ามไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันใช้โปรแกรมช่วยเล่น หากทำผิดกฎกติกาถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที 5.หากเปิดรับสมัครแล้วผู้เข้าแข่งขันไม่ทำการรายงานตัวใน Discord ในเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที 6.การรีเซ็ตการแข่งขันสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ ภายใน 45 วินาทีแรกหลังเริ่มแข่งขันยังไม่เกิดการทำคะแนน 7.หากมีการตั้งค่าห้องผิด และเริ่มแข่งขันไปแล้ว สามารถสร้างห้องแข่งขันใหม่ได้ และผลคะแนนการแข่งขันรอบนั้นจะไม่ถูกนับผล 8.หากผ่านเวลากลางของการแข่งขัน หรือเวลานัดหมายกับทีมที่แข่งด้วย เกินกว่า 5 นาที ทีมที่ไม่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนั้นจะถือว่าแพ้ทันที 9.ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมความพร้อมก่อนกำหนดการแข่งขัน 10 นาทีเป็นอย่างน้อย 10.ปัญหาทางด้านเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นเกมแลค หลุด ทางผู้ดูแลการแข่งขันจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 11.หากทีมที่สมัครไม่มาทำการแข่งขัน หรือ สละสิทธิ์ในการแข่งขัน จะติดโทษแบน 3 ทัวนาเม้นท์จากผู้จัด OvertimeCO 12.การตัดสินของผู้ดูแลการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 13.หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตั้งค่าห้อง 1.โหมดแข่งขัน - Ban คู่ 2.สิทธิ์การแข่งขัน - หยุดการแข่งชั่วคราว จำกัดเวลา 1 นาที *เฉพาะกรณีไม่ใช่คู่ LIVE ฝั่งที่ไม่ได้ขอหยุดเป็นคนจับเวลาถอยหลัง 1 นาที 3.ปรับระยะเวลา ระยะเวลา Ban 15s ระยะเวลา Pick 30s กำหนดการแข่งขัน วันที่ 4 รอบ 16 ทีม (สุ่ม 1 คู่)เริ่มแข่งขันเวลา 17.00 น. รอบ 8 ทีม สุ่ม คู่ที่ 1 เริ่มแข่งขันเวลา 17.30 น. รอบ 8 ทีม สุ่ม คู่ที่ 2 เริ่มแข่งขันเวลา 18.00 น. รอบ 8 ทีม สุ่ม คู่ที่ 3 เริ่มแข่งขันเวลา 18.30 น. วันที่ 5 รอบ 4 ทีม คู่ที่ 1 เริ่มแข่งขันเวลา 17.00 น. รอบ 4 ทีม คู่ที่ 2 เริ่มแข่งขันเวลา 17.30 น. รอบ ชิงอันดับ 3 เริ่มแข่งขันเวลา 18.00 น. รอบ ชิงอันดับ 1 เริ่มแข่งขันเวลา 18.30 น. **หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นจะถูกนับเป็นเวลากลางของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะไม่สามารถแข่งขันช้ากว่าเวลากลางได้มากกว่า 5 นาที ตามกฎกติกาข้อที่ 8. ผู้เข้าแข่งขันสามารถนัดแข่งก่อนเวลาที่กำหนดได้ หากคู่ที่ผู้เข้าแข่งขันนั้น ไม่ถูกเลือกเป็นคู่ LIVE ของวันนั้นๆ การประกาศคู่ LIVE จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน Discord และ Facebook หากทีมของผู้เข้าแข่งขันไม่สะดวกในการขึ้น LIVE กรุณาแจ้งแอดมินให้ทราบล่วงหน้าก่อนเวลาการแข่งขัน 30 นาทีเป็นอย่างน้อย

ช่องทางติดตาม