Cover
OFFICIAL

Arena of Valor Asian Games Version Final

จบการแข่งขัน

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    25 กันยายน 2566
  • จบการแข่งขัน
    26 กันยายน 2566
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
8/8
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
25 กันยายน 2566
สิ้นสุด
26 กันยายน 2566
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

**ใช้เพื่อสำหรับจัดแสดงผลการแข่งขัน 19th Asian Games Hangzhou 2022 เท่านั้น