Cover

Mococo

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    29 สิงหาคม 2566
  • จบการแข่งขัน
    4 กันยายน 2566
ผู้จัด
Player Avatar Image
FTE
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
2/8
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
29 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด
4 กันยายน 2566

รายละเอียดการแข่งขัน

Bau Bau