Cover

DB เลขสายแข่ง

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    17 สิงหาคม 2566
  • จบการแข่งขัน
    26 สิงหาคม 2566
ผู้จัด
Player Avatar Image
VSUS
เกม
Dota 2
รูปแบบ
Double Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
0/16
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
17 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด
26 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน