Cover

ทดสอบจำนวนทีมต่อรอบ

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    14 สิงหาคม 2566
  • จบการแข่งขัน
    17 สิงหาคม 2566
ผู้จัด
Player Avatar Image
VSUS
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Free-for-all
ผู้ที่เข้าร่วม
8/8
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
14 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด
17 สิงหาคม 2566
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน