Cover
OFFICIAL

Bounty Hunter Tournament

จบการแข่งขัน

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    25 สิงหาคม 2566
  • จบการแข่งขัน
    27 สิงหาคม 2566
ผู้จัด
Player Avatar Image
OvertimeCO
เกม
Valorant
รูปแบบ
Single Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
38/64
ทีม
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
25 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด
27 สิงหาคม 2566
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

วันและเวลาการแข่งขัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 รอบ 64 32 16 แข่งวันที่ 26 สิงหาคม 2566 รอบ 8 4 1 แข่งวันที่ 27 สิงหาคม 2566 การแข่งขันรูปแบบ Single Eliminate จำนวนทีมรับสมัคร 64 ทีม โหมดการแข่งขันแบบ Best of One ตลอดการแข่งขัน ใช้แผนที่เดียวตลอดการแข่งขัน ใช้ระยะเวลาการแข่งขัน 2 วันจบ เงินรางวัลการแข่งขัน มูลค่ารวมสูงสุด 8500 บาท แบ่งเป็น เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะอันดับ 1 5000 บาท เงินรางวัลพิเศษสำหรับการแข่ง Stack and Steal สูงสุด 500 บาท เงินรางวัลพิเศษสำหรับ Special Quest สูงสุด 3000 บาท เงื่อนไขรับสมัคร ผู้เล่นในทีม 5 คน (ไม่มีตำแหน่งสำรอง) ผู้เล่นในทีมสำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน ขั้นต่ำ 4 คน คู่ LIVE จะถูกเลือกจากคู่ที่ Force HVT หรือ HVT อยู่ในการแข่งขัน ทุกทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องสามารถถูกดึงขึ้นเป็นคู่ LIVE ได้ในกรณีที่อยู่ในสายการแข่งขันเดียวกับ HVT ดังนั้น หากทีมของคุณหรือคู่แข่งของคุณไม่สะดวกในการขึ้น LIVE สิทธิ์ในการเป็น Force HVT จะถูกยกเลิก และเงินรางวัลพิเศษที่สะสมจะหายทันที ทีมที่ไม่ได้อยู่ในสายการแข่งขันที่มี Force HVT หรือ HVT สามาถแข่งขันก่อนเวลากลางได้ และไม่สามารถเริ่มการแข่งขันช้ากว่าเวลากลางได้ เกินกว่า 5 นาที เวลากลางในการแข่งขัน วันที่ 26 สิงหาคม 2566 รอบ 64 ทีม 18.00 น. รอบ 32 ทีม 19.30 น. รอบ 16 ทีม 20.50 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2566 รอบ 8 ทีม 18.00 น. รอบ 4 ทีม 19.30 น. รอบชิงอันดับ 1 20.50 น. **หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลา จะมีประกาศใน Discord เสมอ ให้ยึดเวลากลางที่ปรับเปลี่ยนใหม่จากประกาศ Bounty Hunter Mechanics ในการแข่งขันแบบ Bounty Hunter จะมีทีมที่ถูกเลือกเป็นเป้าหมายสำหรับการล่าในการแข่งขัน โดยทีมที่ถูกเลือกเป็นเป้า จะมีอยู่ 2 รูปแบบคือ HVT = High-Value Target (เป้าหมายที่มีค่าหัวสูง) Force HVT = การบังคับให้เกิด HVT ขึ้นในการแข่งขัน โดยการจะกำหนดเป้าหมายสำหรับการล่าได้นั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามรูปแบบนี้ที่กำหนด รูปแบบที่ 1 NO HVT หรือ ไม่มีเป้าหมายอยู่ในการแข่งขัน กติกาในรูปแบบ NO HVT หรือ ไม่มีเป้าหมายจะถูกใช้เมื่อในการแข่งขันไม่มี 1. เริ่มต้นการแข่งขันเป็นครั้งแรกของซีซั่นนั่นๆ 2. ในการแข่งขันนั้นไม่มี HVT จากการแข่งขันก่อนหน้าเข้าร่วมการแข่งขัน ในการแข่งขันรอบ 64 ทีมจะเกิดการ Force HVT ขึ้น Force HVT จะสามารถ Stack เงินรางวัลได้ครึ่งหนึ่งจาก HVT ที่มาจากการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เมื่อ Force HVT ถูกจำกัด ทีมที่กำกัดได้ จะกลายถูกบังคับให้กลายเป็น Force HVT ต่อทันที และเริ่มทำการ Stack เงินรางวัลใหม่ การแข่งขันตลอดรูปแบบ NO HVT จะแข่งขันขันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ทีมที่ชนะอันดับ 1 จากผู้สมัครทั้งหมด ทีมที่ชนะเป็นอันดับ 1 ในการแข่งขัน จะถูกนับเป็น HVT ทันที **ทั้งนี้การจะถูกนับเป็น HVT Team สิทธิ์นี้จะขึ้นอยู่กับชื่อทีมเท่านั้น โดยชื่อทีมนั้นจะยึดจากสิทธิ์ของเจ้าของทีม/หัวหน้าทีมเป็นหลัก หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น ผู้เล่นที่อยู่ภายในทีมเท่านั้นจึงจะนับเป็น Target **ชื่อทีมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่หัวหน้าทีมต้องแจ้งก่อนการสมัครล่วงหน้า 2 วันก่อนเริ่มประกาศสายการแข่งขัน เงินรางวัลในการแข่งขัน จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินรางวัลในการจัดรอบนั้นๆ ไม่มีเงินรางวัลพิเศษจากการทำภารกิจ Special Quest รูปแบบที่ 2 HVT Arrive หรือ มีเป้าหมายอยู่ในการแข่งขัน กติกาในรูปแบบ HVT Arrive หรือ มีเป้าหมายอยู่ในการแข่งขัน จะถูกใช้ทันทีที่ผู้เข้าแข่งขันที่มีทีมที่เป็น HVT จากการแข่งขันก่อนหน้าเข้าสู่การแข่งขัน เงื่อนไขเฉพาะ HVT Arrive กติกาสำหรับ HVT หากทีมที่เป็น HVT ชนะทีมที่เข้าแข่งขันในรอบนั้นๆ ได้ จะสามารถ Stack เงินรางวัลได้ เงินรางวัลพิเศษจะได้สูงสุดที่ 500 บาท สามารถนำมาเป็นเงินรางวัลจริงๆได้ก็ต่อเมื่อ HVT/Force HVT นำเงินออกจากการชนะโดยที่เป็นอับดันที่ 1 ของการแข่งขันเท่านั้น HVT จะมีสิทธิพิเศษในการล็อค Slot ในการแข่งขันครั้งต่อไปได้ทันที HVT จะมีสิทธิ์เลือกแผนที่ที่ใช้ในการแข่งขัน กติกาสำหรับผู้ล่า HVT ทีมที่อยู่ในสายการแข่งขันที่แข่งขันกับ HVT หากสามารถชนะทีม HVT ได้ จะสามารถได้รับเงินรางวัลพิเศษที่ทีม HVT ทำการ Stack มาทั้งหมดทันที เรียกว่าการ Steal โดยที่ไม่ต้องชนะอันดับ 1 ในการแข่งขันนั้น ทีมที่ชนะ HVT จะกลายเป็น Force HVT ต่อทันที และเริ่มใช้การ Stack เงินรางวัลพิเศษภายใต้กฎกติกาของ Force HVT อธิบายการ Stack and Steal Stack คือการสะสมเงินรางวัลพิเศษสำหรับ HVT/Force HVT ที่ได้จากการชนะการแข่งขัน การ Stack เงินรางวัล Steal คือการขโมยเงินรางวัลสะสมจากทีม HVT ที่ทำการ Stack มา โดยสามารถได้รับเงินรางวัลทันที โดยที่ไม่ต้องนำเงินออก ผ่านการชนะในการแข่งขัน กติกาพิเศษ Special Quest จากการหมุน Spin Wheel (เงินรางวัลสูงสุดต่อ 1 ภารกิจ 500 บาท) **กติกาพิเศษเฉพาะทีมที่แข่งกับทีม HVT เท่านั้น **ใช้ทุกรอบที่ HVT ยังอยู่ในการแข่งขัน และรอบชิงอันดับ 1 **ทีมที่จะได้เป็นผู้ทำภารกิจจะเป็นทีมของผู้ล่า HVT **หากทีมผู้ล่าทำภารกิจ และแพ้ให้กับทีม HVT เงินรางวัลทั้งหมดจากการทำการกิจจะถูกทีม HVT ขโมยทันที 1. ใช้ Shorty ทำ First Blood ของเกมนั้นๆ รางวัล 20 บาท / 1 ครั้ง (สูงสุด 10 ครั้ง) 2. ใช้ Ultimate Skill ฆ่า [Support] ของเกมนั้นๆ 10 บาท / 1 ครั้ง (สูงสุด 20 ครั้ง) 3. ใช้มีดฆ่าผู้เล่นตัวสุดท้ายของทีม Target 50 บาท / 1 ครั้ง (สูงสุด 10 ครั้ง) 4. วางระเบิดให้สำเร็จภายใน 15 วินาทีแรกหลังจากเริ่มเกม 50 บาท / 1 ครั้ง (สูงสุด 10 ครั้ง) 5. กู้ระเบิดให้สำเร็จ โดยเหลือเวลาน้อยกว่า 0.5 วินาทีลงไป 100 บาท / 1 ครั้ง (สูงสุด 5 ครั้ง) ** มีโอกาส 5% ที่จะไม่ได้ภารกิจจากการหมุน Spin wheel การเลือก HVT ในการแข่งขัน และกติกาอื่นๆ กรณีที่มีทีม HVT เข้าร่วมในการแข่งขันมากกว่า 1 ทีมขึ้นไปในการแข่งขันนั้น จะกำหนด HVT โดยจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินรางวัลที่ทีมนั้นๆ สะสมได้สูงที่สุด โดยการอ้างอิงจาก เงินรางวัล + เงิน Stack ในทุกๆ การแข่งขัน หากมี HVT เข้าร่วมในการแข่งขันมีที่มีเงินรางวัลสะสมเท่ากัน จะเลือกจากจำนวนรวมของการ Kill ในการแข่งขัน ทีมไหนมีผลรวมมากกว่า ถูกเลือกเป็น HVT หากไม่มีทีม Target เข้าแข่งขัน จะใช้รูปแบบ No HVT เพื่อหาเป้าหมายใหม่ทันที Mini Gimmick ทุกทีมที่เข้าแข่งขัน และได้กลายเป็น HVT จะได้รับ AW ประกาศจับ พร้อมมูลค่าเงินรางวัลที่สะสมไปแล้ว การตั้งค่าห้อง Server กลางที่ใช้ในการแข่งขัน : Singapore 1 Lobby Settings Cheat: OFF Tournament Mode: ON Overtime: ON Play out all rounds: OFF กฎกติกาการแข่งขัน Bounty Hunter 1.คุณสมบัติผู้สมัคร 1.1ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นเข้าร่วมทีมมากกว่า 1 ทีม 1.2การลงทะเบียนทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นการยอมรับข้อตกลง เงื่อนไข กฏกติกาต่างๆอย่างครบถ้วน 2.คุณสมบัติทีม 2.1ผู้เล่นหลัก 5 คน 2.2การลงแข่งขันต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย 4 คน หากน้อยกว่านั้นจะถูกปรับแพ้ทันที 2.3ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่ได้ทำการลงทะเบียนในระบบแล้วทั้งสิ้นหลังเริ่มต้นการแข่งขัน 2.4ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องยินยอมให้สามารถใช้รูปภาพ วิดีโอ และสื่ออื่นๆ ที่ทำการบันทึกระหว่างทัวร์นาเมนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ 3.การติดต่อสื่อสาร 3.1โปรแกรม DISCORD จะถูกใช้งานเป็นช่องทางในการสื่อสารหลักในการแข่งขัน 3.2ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีตัวแทนมาแสดงตัวใน Discord Valorant Tournament by OvertimeCo โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถได้รับลิงค์ Discord จากข้อมูลส่วน วิธีการลงทะเบียนแข่งขัน และ ข้อมูลสำคัญ 3.3ให้ใช้ชื่อ Username เดียวกับชื่อในเกมของคุณ เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อในกรณีที่มีการคัดค้านจากทีมคู่แข่งฝ่ายตรงข้าม 3.4โค้ชสามารถเข้าชมในส่วนของโค้ชได้ 4.การรายงานผลการแข่งขัน และการโต้แย้ง 4.1ผู้ชนะจะต้องรายงานผลการแข่งขันทันทีที่การแข่งขันสิ้นสุด ไม่เกิน 10 นาที โดยต้องทำการอัพโหลดสกรีนช็อตหน้าผลการแข่งขัน แล้วส่งมาที่ห้องรายงานผลใน DISCORD 4.2การโต้แย้งจะต้องรายงานโดยผ่านห้องสำหรับโต้แย้งใน DISCORD ด้วยการส่งภาพหลักฐานสกรีนช็อตที่ชี้ชัดถึงการกระทำผิดของทีมคู่แข่งเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาตัดสินโทษ 4.3การโต้แย้งจะต้องแจ้งให้ทีมงานทราบภายใน 60 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขัน การแจ้งโต้แย้งหลังจาก 60 นาทีไปแล้วจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการว่าจะดำเนินการให้หรือไม่ โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดตามกฏของทัวร์นาเมนต์ 5.โหมดที่ใช้แข่งขันสำหรับทัวนาเมนท์ 5.1แข่งขันแบบ Single Eliminate ในรูปแบบ Best of One (BO1) ตลอดการแข่งขัน 5.2ผู้เล่นทุกคนจะต้องใช้บัญชีผู้เล่นของตนเองในการแข่งขันเท่านั้น 5.3ทีมที่อยู่ด้านบนในสายของตารางการแข่งขันจะต้องเป็นผู้สร้างห้องล็อบบี้แข่งขัน 6.การเริ่มต้นการแข่งขัน และการหยุดเกม การเริ่มต้นการแข่งขัน 6.1หากมีผู้เล่นในทีมไม่เลือกเอเจนท์ในหน้าจอการเลือกตัวละครและเกมกลับไปที่หน้าเริ่มเกม เกมจะต้องถูกเริ่มใหม่ 6.2ทุกรอบการแข่งขัน ทั้งสองทีมต้องพิมพ์ว่า “พร้อม” หรือ " r " ถึงจะกดเริ่มได้ หากมีทีมที่ยังไม่ได้พิมพ์คำว่าพร้อมแต่เริ่มการแข่งขันไปแล้ว สามารถขอเริ่มเกมใหม่ได้ก่อนที่เวลานับถอยหลังจะเหลือ 0 6.3ถ้าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเชื่อมต่อได้ทันก่อนเริ่มการแข่งขัน สามารถเริ่มเกมใหม่อีกครั้งได้ 6.4ถ้าเริ่มการแข่งขันด้วยแมพที่ไม่ได้เลือกไว้ สามารถเริ่มเกมใหม่อีกครั้งได้ 6.5หากมีการเริ่มเกมใหม่อีกครั้ง ผู้เล่นทุกคนต้องออกจากห้องเก่าที่มีปัญหาและเริ่มการแข่งขันใหม่อีกครั้งให้เร็วที่สุด โดยหัวหน้าทีมทั้งสองต้องพิมพ์คำว่า “พร้อม” อีกครั้ง 6.6หากภายใน 5 นาทีที่ทำการสร้างห้องใหม่แล้วยังมีทีมที่ไม่พร้อม ทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ ในแต่ละแมทช์สามารถเริ่มใหม่ได้แค่ครั้งเดียว ทางทีมสามารถรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นให้ทีมงานได้ผ่านทาง Discord โดยการ @mention หา แอดมินผู้ดูแลการแข่งขัน หรือ @Admin 6.7หากทีมที่ทำการสร้างห้องไม่ได้เริ่มใหม่ทีมตรงข้ามสามารถแจ้งทางทีมงานได้ทาง Discord ให้ทางทีมงาน ซึ่งจะได้ให้ทางทีมงานตรวจสอบได้ 6.8การหยุดทีมตรงข้ามสามารถแจ้งทางทีมงานได้บนแพลตฟอร์มเกมชั่วคราวเนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิค หรือ Technical Pause โค้ชจะไม่สามารถพูดคุยกับผู้เล่นภายในทีมได้ และทีมจะต้องแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นทันที โดยปกติแล้วจะกำหนดเวลาของแต่ละทีมไว้ที่ 8 นาที หากเกินกว่านั้น ผู้ดูแลการแข่งขันจะมีสิทธิ์ในการตัดสินการดำเนินการตามความเหมาะสม 7.การจัดการ การโกงและการไม่มีน้ำใจนักกีฬา 7.1ผู้เล่นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ากระทำการโกง สมรู้ร่วมคิดในการโกงหรือการกระทำที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬา จะได้รับบทลงโทษตามการกระทำนั้นๆ 7.2การโกง หมายถึงการกระทำใดๆ ก็ตามที่ทำให้ผู้เล่น หรือทีมของผู้เล่นนั้นได้รับผลประโยชน์ อันทำให้ทีมฝั่งตรงข้ามเสียเปรียบ รวมถึงการกระทำดังนี้: ใช้โปรแกรม 3rd party ที่ไม่ได้รับอนุญาติจากผู้จัด ใช้บัค หรือข้อผิดพลาดใดๆ จากตัวเกม สมาชิกในทีมคนเดียวกัน เข้าร่วมการแข่งขันในทีมอื่นๆ 7.3หากทำผิดกฏทุกกรณี ไม่ว่าก่อน หรือหลังแข่ง จะถูกปรับแพ้ทันที 7.4หากเกิดปัญหาต่างๆ ทุกกรณี คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 8.การขอหยุดเกม หรือ ขอรีเกมส์เพื่อเริ่มใหม่ 8.1หากผู้เล่นยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างเกม เกมจะยังคงดำเนินการต่อไปและจะไม่ถูกหยุดชั่วคราวหรือเริ่มเกมใหม่ 8.2หากเกมมี Observer และมีการเปิดใช้งานกลโกง เกมสามารถหยุดชั่วคราวได้ในระหว่างเกม แต่ทีมจะต้องแจ้งขอหยุดเกมก่อนที่เวลานับถอยหลังในรอบนั้นจะเหลือ 0 8.3ไม่รับผิดชอบกรณี แลค ขึ้นอยู่กับระบบเครือข่าย หรือสัญญาณอินเตอร์เนตของผู้แข่งขันทุกกรณี 9.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 10.คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด