Cover

BR Test

ยกเลิก

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    8 สิงหาคม 2566
  • จบการแข่งขัน
    14 สิงหาคม 2566
ผู้จัด
Player Avatar Image
Prime Community
เกม
Counter-Strike: Global Offensive
รูปแบบ
Free-for-all
ผู้ที่เข้าร่วม
64/64
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
8 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด
14 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน