Cover
OFFICIAL

หมากฮอส อีสปอร์ต ยะลา โอเพ่น รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนราธิวาส

จบการแข่งขัน

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    27 กรกฎาคม 2566
  • จบการแข่งขัน
    30 กรกฎาคม 2566
ผู้จัด
Player Avatar Image
GAMEINDY
เกม
หมากฮอส
รูปแบบ
Double Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
8/32
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
27 กรกฎาคม 2566
สิ้นสุด
30 กรกฎาคม 2566
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

คัดเลือกตัวแทนจังหวัดนราธิวาส เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 คน Double Elimination (แพ้สองครั้งตกรอบ) - รูปแบบการแข่งขัน 6 กระดาน เวลา 1 นาที + 1 วินาที - เสมอต่ออีก 4 กระดาน ต่อเสมอแพ้ เวลา 1 นาที + 1 วินาที ( 2 กระดานแรก เดินก่อนต่อเสมอแพ้ 2 กระดานหลัง เดินหลังต่อเสมอแพ้ ) - เสมอ ต่ออีก 2 กระดาน ต่อเสมอแพ้ 2.30 นาที ( กระดานแรก เดินก่อนต่อเสมอแพ้ กระดานหลัง เดินหลังต่อเสมอแพ้ ) - หากเสมอ ลดเวลาลงคร้ังละ 30 วินาที สิ้นสุดที่ 1 นาที (เดินก่อนต่อเสมอแพ้)