Cover

DotA 2 - 1v1

จบการแข่งขัน

สถานะ

  • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
  • เปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัคร
  • กำลังแข่งขันอยู่
    15 มิถุนายน 2566
  • จบการแข่งขัน
    17 มิถุนายน 2566
ผู้จัด
Player Avatar Image
Lonely House
เกม
Dota 2
รูปแบบ
Single Elimination
ผู้ที่เข้าร่วม
2/2
รางวัล
8,000 บาท
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
15 มิถุนายน 2566
สิ้นสุด
17 มิถุนายน 2566

รายละเอียดการแข่งขัน

DotA 2 - 1v1 t