Cover
Player Avatar Image

FALL GUYS FALL JAI

โปรไฟล์ / ผู้จัดการแข่งขัน
0
จำนวนการจัดแข่งขัน
0
เงินรางวัล

เกี่ยวกับผู้จัดการแข่งขัน

เป็นการจัด Offline Tournament ของเกมสุดน่ารักอย่าง

“Fall Guys” ในรูปแบบ Team

ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน

ช่องทางติดตาม

ประวัติการจัดการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล