Cover
Player Avatar Image

MiSE

โปรไฟล์ / ผู้จัดการแข่งขัน
0
จำนวนการจัดแข่งขัน
0
เงินรางวัล

เกี่ยวกับผู้จัดการแข่งขัน

มิเสะ Vtuber อิสระ จากช่อง MiSE จะมาจัดการแข่งขันทุกสัปดาห์พร้อมเงินรางวัล

ประวัติการจัดการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล