Cover

RoV x PCSHSCHON Tournament

แบบร่าง

สถานะ

 • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
 • เปิดรับสมัคร
  19 พฤษภาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร
  31 พฤษภาคม 2567
 • กำลังแข่งขันอยู่
  20 พฤษภาคม 2567
 • จบการแข่งขัน
  25 พฤษภาคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
MC.Corp
เกม
RoV: Arena of Valor
รูปแบบ
Single Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
0/16
ทีม
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
20 พฤษภาคม 2567
สิ้นสุด
25 พฤษภาคม 2567
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

RoV Tournament


รายละเอียด

รับสมัครรวม 16 ทีม

-สมาชิก 5 คน(ไม่ซ้ำทีมอื่น)

- 1 คนลงได้ 1 ทีมเท่านั้น

ผู้ลงสมัครจะต้องมีอุปกรณ์ในการใช้แข่งขัน(ไอแพด)


ช่วงเวลาในการแข่งขัน 20.30 - 21.30 น.

ส่งผลการแข่งขันภายใน 21.30 น.

ช่วงเวลาในการซ้อมนอกเวลาเรียนและไม่กระทบต่อกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

ช่วงเวลาในการซ้อมแข่ง 17.00 - 19.00 น. ( งดทุกวันพุธ เนื่องจาก ประชุมหอพัก )

จะมีทีมงานติดตามการแข่งขันทุกรอบการแข่งขัน

ติดตามการจัดสายการแข่งขันได้ที่ https://vsus.io/t/664abb1b05059b27f93ab511


รูปแบบการแข่งขัน

รอบ 16 ทีม ~ 4 ทีม

การแข่งแบบ (BO1)

รูปแบบแพ้คัดออก


รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งแบบ (BO3)


***หากมีพบปัญหาดังนี้

1.มีคุณครูท่านใดพบนักเรียนซ้อมแข่งนอกเวลาที่กำหนดจะมีบทลงโทษ

- ปรับแพ้ทันที

- หักคะแนนความประพฤติเป็นสองเท่า

- ยึดอุปกรณ์เป็นเวลา 1 สัปดาห์ทั้งทีม(รับผิดชอบร่วมกัน)*การตัดสินใจของขณะกรรมการสภานักเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด