Cover

เทส FFA จบการแข่งก่อน

จบการแข่งขัน
เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
เปิดรับสมัคร
31 มีนาคม 2567
ปิดรับสมัคร
3 เมษายน 2567
กำลังแข่งขันอยู่
2 เมษายน 2567
จบการแข่งขัน
11 เมษายน 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
VSUS
เกม
Fall Guys
รูปแบบ
Free-for-all
ผู้ที่เข้าร่วม
80/80
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
2 เมษายน 2567
สิ้นสุด
11 เมษายน 2567

รายละเอียดการแข่งขัน

Empty Contentไม่มีคำอธิบายการแข่งขัน